Lietuviška Centos repozitorija

Paskutiniu metu tenka dažnai dirbti su Centos OS, todėl prireikė susirasti lietuvišką centos repozitoriją sistemos instaliavimui per http protokolą.

Veidrodžių statusas:

http://mirror-status.centos.org/#lt

Lietuviškas veidrodis:

http://mirror.duomenucentras.lt

Taip pat gyvenimo palengvinimui pridedam EPEL repozitorija

CentOS 6.x 64-bit (x64):

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-7.noarch.rpm

Fedoros DUK jei pasikeitė versija:
http://fedoraproject.org/wiki/EPEL/FAQ#How_can_I_install_the_packages_from_the_EPEL_software_repository.3F