Magistro baigiamasis darbas

Skaitmeninio vaizdo segmentavimas yra vienas iš svarbiausių ţingsnių apdorojant vaizdą. Šios operacijos metu vaizdas yra skaidomas į homogeninius regionus nustačius, kad dviejų gretimų regionų sąjunga nebūtų homogeninė.

Vaizdo segmentavimas taikomas automatizavime, gamyboje ir kokybės valdyme – visur, kur reikia išmatuoti ar kitaip nustatyti ir įvertinti objektą. Tolimesnė vaizdo analizė tiesiogiai priklauso nuo segmentavimo kokybės. Tai yra svarbus integrinių grandynų vaizdinės patikros ţingsnis, nes teisingai nustačius defektus galima sumaţinti gamybos kaštus ir broką, atliekant automatizuotą gaminio ir projekto palyginimą.

Atliekant darbą vaizdo segmentavimas buvo sprendžiamas, kaip optimizavimo problema. Tam panaudojant klasikinius genetinius algoritmus (GA) . Darbe išnaudojama GA įgimto lygiagretumo savybė (šeiminiko-vergo struktūra), užtikrinanti trumpesnį skaičiavimo laiką

Magistrinio darbo anotacija lietuvių kalba ir english

Magistrinio darbo aiškinamasis raštas