Tikrinam kiek RAM ir kokie slotai užimti Windos OS

Kaip pasitikrinti kiek RAM Windows OS ir kuriuose slotuose jis yra?

cmd
wmic MEMORYCHIP get banklabel, capacity, caption, devicelocator, partnumber

PowerShell
Get-WmiObject -Class Win32_PhysicalMemory | fl BankLabel, Capacity, DeviceLocator, PartNumber, SerialNumber, PositionInRow, Speed, Tag