iomega ix2-200

Iomega ix2-200 namų vartojam skirta tinklinė saugykla, viršijanti vidutinio vartotojo poreikius. Šis įrenginys palaiko tokius protokolus kaip CIFS, NFS, rsync, iSCSI. Saugykla paklaiko RAID 0, 1 arba JBOD konfigūracijas. Saugykloje įmontuoti 5,2k apsisukimų Seagate, taupantys energiją. Įrenginys gali atlikti geležis-geležis duomenų kopijavimą internetu. Viena iš įdomesnių funkcijų pas šia saugyklą yra asmeninis debesis, kuris leidžia prieiti duomenis, esančius saugykloje iš bet kurios vietos, bei leidžia atlikti įrenginio atsarginės kopijos darymą į nutolusią tinklinę saugyklą (rsync, CIFS) ir ne tik.
Naujausioje versijoje, norint gauti root reikia:

 • įjungti NAS saugumą;
 • uždėti admin slaptažodį;
 • įjungti opciją enable secure backup;
 • tuomet galima jungtis per ssh: root@<saugyklos_ip_adresas> / soho + adminpass

Dabar jau galime dėti cron darbus

Centos 6.0 / Scientific Linux 6.0 repozitorijos

Pridedam repozitorijas Centos 6.0 / Scientific Linux 6.0, kad gyvenimas būtų mielesnis. Importuojam RSA raktą:

rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt

parsisiunčiam RPMforge paketą

 • i686:
   wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
 • x86_64:
   wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

suinstaliuojam paketu menedžeriu

yum localinstall rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.*rpm.

šaltiniai:
http://wiki.centos.org/AdditionalResources/Repositories/RPMForge

Magistro baigiamasis darbas

Skaitmeninio vaizdo segmentavimas yra vienas iš svarbiausių ţingsnių apdorojant vaizdą. Šios operacijos metu vaizdas yra skaidomas į homogeninius regionus nustačius, kad dviejų gretimų regionų sąjunga nebūtų homogeninė.

Vaizdo segmentavimas taikomas automatizavime, gamyboje ir kokybės valdyme – visur, kur reikia išmatuoti ar kitaip nustatyti ir įvertinti objektą. Tolimesnė vaizdo analizė tiesiogiai priklauso nuo segmentavimo kokybės. Tai yra svarbus integrinių grandynų vaizdinės patikros ţingsnis, nes teisingai nustačius defektus galima sumaţinti gamybos kaštus ir broką, atliekant automatizuotą gaminio ir projekto palyginimą.

Atliekant darbą vaizdo segmentavimas buvo sprendžiamas, kaip optimizavimo problema. Tam panaudojant klasikinius genetinius algoritmus (GA) . Darbe išnaudojama GA įgimto lygiagretumo savybė (šeiminiko-vergo struktūra), užtikrinanti trumpesnį skaičiavimo laiką

Magistrinio darbo anotacija lietuvių kalba ir english

Magistrinio darbo aiškinamasis raštas